Kasinopelit tarjoavat pelaajille viihdettä ja jännitystä, mutta niiden käyttöön liittyy myös haittapuolia. Peliongelmat ovat monille tuttu käsite, mutta harvemmin niistä kuulee kenenkään tutun puhuvan. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan naisten peliongelmat 2020 eroavat miehistä siten, että miehet hakevat helpommin apua ongelmiinsa. Mistä tämä voi johtua? Tutustu artikkeliin!

Peliongelmista löytyy sukupuolittaisia eroja – naiset hakevat ongelmiinsa vähemmän apua kuin miehet

APPG on teettänyt tutkimuksen kuluneena vuotena ja siinä on selvitetty laajasti pelaamisen liittyviä ongelmia. Oletettujen tutkimustulosten lisäksi esiin nousi seikkoja, joita ei tutkimusta tehdessä osattu odottaakaan.

Tutkimuksessa huomattiin iso aukko peliongelmissa sukupuolien välillä. Peliongelmat eivät jakaudu samalla tavalla miesten ja naisten välillä, vaan sieltä löytyy eroja. Englannissa teetetyn tutkimuksen mukaan pelaajista 1,1 prosenttia oli ongelmapelaajia. Heistä noin 0,8 prosenttia miehiä ja 0,3 prosenttia naisia.

Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin ristiriita sen välillä, mitä luvut osoittavat ja mitä apua tarjoavat tahot puolestaan kertovat. Eri tukiorganisaatioiden mukaan naisia on mukana tutkimuksen lukuja enemmän. Heidän mukaansa peliongelmia löytyisi enemmänkin naisilta, mutta he ovat miehiä haluttomampia myöntämään ongelmansa ja hakemaan apua.

Organisaatioiden mukaan naiset pelaavat aiempaa enemmän ja se tulee näkymään myös peliongelmien kasvussa. Tutkimuksessa mukana olleiden tahojen mukaan apua hakevista henkilöistä noin 30 prosenttia on naisia. Naisten peliongelmien kasvu on ollut kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin miehillä. Vuosien 2014-2019 välillä apua hakevien naisten määrä kasvoi 2300:sta jopa 3100:n henkilöön. Kasvu on ollut kaksinkertainen miesten peliongelmien määrään nähden, kertoo Marina Smith, GamCare-organisaatiosta.

Peliongelmista kärsivät naiset avun piiriin

Tilanteessa huolestuttavaa on se, että yhä harvempi peliongelmista kärsivä nainen hakeutuu hoidon pariin. GamCare ja Gambling Comissionin tilastojen perusteella on arvioitu vain noin yhden prosentin peliongelmista kärsivien naisten hakeutuvan hoitoon. Hoidon ulkopuolelle jää iso osa naisia. On myös hyvä huomioida, että tutkimuksen mukaan pelaavista naisista noin 1,2 prosentilla on matala riski peliongelmien muodostumiseen ja 0,2 prosentilla keskimääräinen riski. Jos apua ei ole saatavilla tarpeeksi tai sitä ei osata hakea, voivat nämäkin luvut olla pian mukana listalla, jossa on iso riski peliongelman muodostumiselle.

Miksi naiset sitten hakevat paljon heikommin apua ongelmiinsa kuin miehet? Tutkimuksen mukaan osa naisista kokee tilanteestaan suurta häpeää, sillä yhteiskunnallisesti peliongelmista puhutaan usein miesten ongelmina. On vaikeaa myöntää tarvitsevansa apua ja naiselle se voi tuntua vielä entistä hankalammalta. Tilanteen ajatellaan juontavan juurensa pitkälle historiaan, jolloin pelaaminen oli miesten ajanviete, eikä kasinoilla naisia nähty. Aikaisemmin nettikasinoita ei ollut tarjolla, mutta nykyään niitä on tarjolla jopa enemmän kuin tarpeeksi. Pelaamisesta kiinnostunut nainen tuskin olisi halunnut mennä fyysiselle, miesten hallitsemalle kasinolle, mutta nettikasinoilla se olisi onnistunut silloin ja onnistuu nykyään.

Aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on myös huomioitu miesten ja naisten ajatuksia pelaamisen taustalla. Miehet usein hakevat pelistä jännitystä, kun taas naisille pelit tarjoavat hyvän tilaisuuden unohtaa muut elämän asiat ja rentoutua hetkeksi. Kyseessä on ikään kuin meditaation muoto, joka voi pahimmillaan toki johtaa rahaongelmiin.

Peliongelmaan johtavia syitä voi olla useita, mutta erilaiset ajatukset ja erityisesti miesten ja naisten ajatukset pelaamiseen ja siitä johtuviin ongelmiin on hyvä huomioida. Auttavien tahojen onkin hyvä huomioida räätälöity hoito sekä tuki. Yksi muotti ei sovi kaikille. Jos osana hoitoon kuuluu esimerkiksi ryhmäkeskustelut, voi tilanteessa auttaa oma keskusteluryhmä pelkästään naisille. Peliongelmien taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, eikä niistä välttämättä haluta puhua ääneen miesten läsnä ollessa. Peliongelmissa tulee myös huomioida rahan kulutuksen lisäksi esimerkiksi pelaamiseen kulutettu aika.

Peliongelmien syvällinen ymmärrys kaipaa lisää tutkimusta, mutta vastikään tehty tutkimus tarjoaa hienosti lisää valoa siihen, miten peliongelmat voivat ilmetä eri yksilöillä ja esimerkiksi eri sukupuolien välillä. Uudetkasinot.com jää kiinnostuneena seuraamaan tilannetta.