Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhutaan paljon eikä kyseessä ole mitään turhaa höpinää. Miesten ja naisten väliset erot niin työtitteleiden kuin palkkojenkin suhteen ovat selkeät ja näihin pitää systemaattisesti puuttua. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy peliala 2021 työelämän katsauksessa? Se selviää lukemalla artikkeli!

Sukupuolten väliset tasa-arvoerot työelämässä – Katsaus pelialan suuntaan

Sukupuolten väliset tasa-arvoerot näkyvät yhtä lailla pelialalla kuin muillakin perinteisemmillä urapoluilla. Vaikka kyseessä on melko nuori ala, täytyy epätasa-arvoisuuteen puuttua yhtä lailla, kuin muillakin aloilla. Epätasa-arvoisuuden juuret juontavat kauas taakse historiaan. Yksi historian suurimpia merkkejä epätasa-arvosta on ollut äänioikeuden salliminen pelkästään miehille. 1900-luvulla sekä miehet että naiset ovat päässeet hyvin pitkälti jo käyttämään halukkuuttaan äänestää, mutta vielä 1800-luvulla äänestäminen oli pelkästään miehille suunnattu etuoikeus. Naiset eivät ole myöskään päässeet yhtä helposti koulutuksen pariin ja heidän elämänsä oli pitkään hyvin sidottua avioliiton ympärille.

Tätä nykyä kyseiset tapahtumat alkavat olla jo historiaa ainakin länsimaiden osalta, mutta epäarvoisuus muistuttaa silti olemassaolostaan hyvinkin usein. Yksi isoimpia merkkejä epätasa-arvosta 2020-luvulla onkin palkkaerot miesten sekä naisten välillä ja vain pelkästään miesten sijoittaminen yrityksen suurimpiin rooleihin.

Pelialalla on hyvät mahdollisuudet epätasa-arvon kitkemiseen

Teknologisen kehityksen ansiosta tietokoneet sekä kännykät ovat yleistyneet huimasti viimeisten noin 30 vuoden aikana. Kehitys on luonut myös uusia tarpeita ihmisten vapaa-aikaan. Työn ulkopuoliset tunnit eivät kulu enää pyykkäyksen tai tiskauksen parissa, vaan puhdistumisen suloisia ääniä voi kuunnella vaikkapa sohvalla löhöten.

Peliala on iskenyt juuri tähän loveen ja tarjoaakin pelaajille viihdettä ja lisäjännitystä elämään. Vaikka kyseessä on hyvinkin nuori ala, näkyy epätasa-arvoisuus myös tämän alan parissa. IGB:n tekemän artikkelin mukaan tehtävää on vielä paljon ja koronan myötä ala otti monilta osin takapakkia. Perheiden jäädessä kotiin ovat naiset usein olleet lapsista sekä taloudesta enemmän huolehtiva osapuoli, joka taas jättää vähemmän aikaa ja tilaa töille sekä ammatilliselle kehitykselle.

Jotain hyvääkin alalla on kuitenkin tapahtunut. Artikkelin mukaan pelialalla on koettu henkistä kasvua ja on lopulta myönnetty muun muassa se, että naiset pystyvät samaan kuin miehetkin. Tämä on näkynyt esimerkiksi siten, että naisia on otettu aikaisempaa enemmän isompiin rooleihin yritysten sisällä. Artikkelissa kerrotaan myös tutkimuksesta, jonka mukaan koronapandemia on vaikuttanut huomattavasti enemmän naisiin kuin miehiin. Korona on ollut iso taakka jokaiselle, mutta perheissä vastuu taloudesta sekä lapsien hoidosta uuden tilanteen myötä on langennut suurilta osin naisille. Tämä on saanut monet miettimään uusia uravalintoja tai jäämään kokonaan pois nettikasinoiden pyörteestä.

Artikkelin mukaan vuosien 2011 ja 2019 välillä naisten määrä pelialalla on kasvanut vain noin neljä prosenttia. Tuloeroihin aika ei ole kuitenkaan tuonut juuri muutoksia, erot ovat pienentyneet vain yhden prosentin verran. Pelialalla olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus tuoda tilanteeseen kaivattua muutosta. Koronapandemiasta huolimatta peliala on jatkanut tasaisen varmana eteenpäin ja suurin osa alalla työskentelevistä on siirtynyt työskentelemään kotoa käsin. Kun korona joskus saadaan hallintaan, voisivat yritykset tarjota yhä enemmän mahdollisuuksia tehdä töitä kotoa käsin, jolloin esimerkiksi vanhemmilla olisi paremmat mahdollisuudet sopia lastensa hoidosta keskenään, tasapuolisesti.

Uudetkasinot.com jää seuraamaan tilannetta.