Korona on tuonut monenlaisia haasteita yrityksille ja vuoden 2020 aikana useat operoijat alensivat talletus- sekä tappiorajojaan pelaajien suojelemiseksi. Yksi näistä oli myös Veikkaus, joka on tuonut useita uusia rajoituksia pelaajille, joka ovat tulleet sittemmin jäädäkseen. Tilastojen perusteella Veikkaus tappiorajat ovat vähentäneet uhkapeliongelmia merkittävästi ja tässä artikkelissa käymme asiaa tarkemmin läpi.

Pelaajien uhkapeliongelmat vähentyneet merkittävästi – Taustalla tappiorajat sekä tunnistautuminen

Yhä useampi pelaaja pelaa Veikkauksen pelaajia tunnistautuneena ja tällä hetkellä tämä luku on jo noin 80 prosentin luokkaa. Tunnistautumisen määrä on kasvanut vuoden 2021 aikana ja vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki Veikkauksen pelit tulevat vaatimaan tunnistautumisen pelaajilta. Kyseessä ei ole siis vapaaehtoinen tunnistautuminen, vaan ilman sitä pelit eivät lähde käyntiin.

Pakollinen tunnistautuminen tuo mukanaan useita erilaisia työkaluja, joilla pelaamiselle voidaan asettaa rajoituksia. Tällä hetkellä kolikkopelit vaativat jo pelaajilta tunnistautumisen, kertoo Newswire artikkelissaan.

Artikkeliin on saatu kommentteja Veikkauksen Susanna Saikkoselta. Hänen mukaansa Veikkaus on pyrkinyt kokonaisuudessaan vähentämään pelaamisesta aiheutuvia ongelmia ja tuloksia on nähty erityisesti kolikkopelien osalta.

Luvut puhuvat puolestaan

Vuonna 2019 Veikkauksen saamat tulot kolikkopelien osalta olivat noin 683 miljoonaa euroa. Arvio samasta luvusta vuodelle 2022 on noin 220 miljoonaa euroa. Kolikkopelien kautta saamien tulojen odotetaan putoavan siis 40 prosentista noin 20 prosenttiin.

Kolikkopelien äärelle ei myöskään eksy enää yhtä paljoa pelaajia. Pari vuotta sitten pelaajia oli arviolta reilut 300 000, kun tällä hetkellä luku on 250 000 pelaajan luokkaa. Myös kolikkopelien määrä on vähentynyt. Aikaisemmin pelejä oli tarjolla reilut 18 000 kappaletta, kun tällä hetkellä pelivalikoima kattaa noin 10 000 peliä.

Tappiorajat toimivat erinomaisena keinona uhkapelaamisen rajoittamisessa

Veikkaus toi peleihin tarjolle tappiorajat ensimmäistä kertaa vuonna 2017 ja vuonna 2019 ne yletettiin koskemaan myös fyysisiä pelikoneita. Kyseinen rajoitus näyttää toimivan varsin tehokkaasti. Esimerkiksi vuoden 2021 syyskuun ja lokakuun välisenä aikana noin 100 000 pelaajaa joutui lopettamaan pelaamisen, sillä asetetut tappiorajat täyttyivät.

Tappiorajat tulee asettaa päivittäiselle sekä kuukausittaiselle pelaamiselle. Tappiorajat tulivat täyteen huomattavasti useammalla pelaajalla tämän vuoden lokakuussa verrattuna vuoden aikaisempiin kuukausiin. Toisaalta tappiorajat ovat pysyneet maltillisina. Yli 80 prosenttia tappiorajansa kohdanneista pelaajista oli asettanut itselleen 200 euroa pienemmän rajan menetetyille rahoille.

Vuosittaisilla tutkimuksilla saadaan kuva ongelmapelaamisen suuruudesta

Ongelmapelaamisen suuruutta on seurattu vuosittaisella tutkimuksella vuodesta 1995 lähtien. Tänä vuonna 0,8 prosenttia pelaajista koki pelaamisensa ongelmalliseksi. Vuonna 2020 kyseinen luku oli 1,6 prosenttia ja vuonna 2005 puolestaan 2,8. Trendi on siis aleneva.

Ongelmapelaaminen on yleisempää miehillä, sillä noin 76 prosenttia on miehiä. Keskimääräinen Veikkauksen pelaaja on alle 45-vuotias mies, joka käyttää keskimäärin 4,5 euroa viikossa uhkapelaamiseen.

Tappiorajoitukset ovat vähentäneet ongelmapelaamista merkittävästi kaikissa ikäryhmissä, myös naisten osalta.

Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea Veikkaus pyrkii saamaan toteen suunnitelmiensa osalta.